Duyuru 2014/17

8302
A

Ankara 24.02.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/17

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 05.02.2014 gün ve 7720 sayılı yazıda; Ahmet ve Asiye Oğlu, 1975 doğumlu, Adana İli, İmamoğlu İlçesi; Çörten Mah..; Cilt No:032/02, Aile Kütük No:65; Sıra No:79’de kayıtlı Av.Cevdet KARACAN’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 05.12.2013 gün ve 47/50 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı