Duyuru 2014/18

6170
A

Ankara 05.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/18

Yönetim Kurulumuzun 27-28 Şubat 2014 günlü toplantısında, Türkiye Genelinde Stajyer Avukatlar Arasında Kurgusal Duruşma Yarışması yapılması konusu görüşülmüş ve “…öncelikle coğrafi bölge esasından hareketle o coğrafi bölgede yer alan barolara kayıtlı stajyerler arasında yarışmalar düzenlenmesine, bu yarışma birincilerinin finale kalan ekipler olarak belirlenmesine ve bu ekiplerle Türkiye Barolar Birliği’nde -Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması- yapılmasına, kazananlara kademeli olarak ödül verilmesine, bu yarışmalara ait yarışma konularının ve tarihlerinin belirlenmesi kurgusal yarışmalarla ilgili olan bütün işlemlerin Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından düzenlenmesine” katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı