Duyuru 2014/2

13360
A

Ankara 02.01.2014
Konu : Staj Kredisi hk.

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2014/2

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu eki (1) sayılı tablodaki 2014 takvim yılı için belirlenen maktu ve nispi miktarların 2014 yılı için uygulanacak tutarları %3,93 oranında artırılmıştır.

Buna göre Staj Kredi başvuruları kabul edilen avukat stajyerlerinin kredi sözleşmesi için vergi dairesine yatıracakları damga vergisinin (*) buna göre yatırılarak ‘‘vergi dairesi alındı makbuzu’’ nun aslının Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

(*) Damga vergisinin hesaplanması:

Örnek : Aylık 500,00 TL olarak 12 ay kredi alacak olan toplam (6.000,00 TL) avukat stajyerinin damga vergisi 59,12 TL olacaktır.