Duyuru 2014/22

8546
A

Ankara 05.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/22

Avukat stajyerleri tarafından staj kredi başvuruları esnasında imzalanan “Staj Kredi Sözleşmesi ve Mali Durum Bildirimi Formu” 28.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile değiştirilmiştir.

Başvurularda stajyer avukatlarımızın nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgah belgesinin bir adet gönderilmesi yeterli olacaktır. Staj kredi ödemeleri Denizbank aracılığı ile yapılmaktadır. Başvuruları kabul edilen ve damga vergisini yatırıp makbuzu tarafımıza gönderen stajyer avukatlarımıza Birliğimiz tarafından Denizbank Şubelerinde hesaplar açılmaktadır.

Staj Kredi Sözleşmesi ve Mali Durum Bildirimi Formuna http://stajkredi.ubap.org.tr/SK_Bilgi.aspx adresli web sayfamızdan ulaşabilecektir. Formun web sayfamızdaki açıklayıcı bilgi notuna istinaden doğru ve eksiksiz olarak doldurulmasının değerlendirme sürecini hızlandıracağı hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Staj Kredi Sözleşmesi ve Mali Durum Bildirimi Formu