Duyuru 2014/24

7129
A

Ankara 07.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/24

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan 27.02.2014 günlü 91435900-44-14/ASAL D.Yd .Sb.İşl.Ş.CST.Ks.7942 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Söz konusu yazıda özetle; meslektaşlarımızın askerlik işlemlerinin Birliğimiz tarafından düzenlenerek verilen avukatlık kimlik belgesine göre yürütülmesinin askerlik şubesi başkanlıklarına duyurulduğu bildirilmektedir. 

           Bilgilerinize sunarım.

           Saygılarımla.

 Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki :