Duyuru 2014/28

7737
A

Ankara 24.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/28

Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.

Ekteki listelerin incelenmesinden de görüleceği gibi birçok Baromuz kesenek, ölüm yardımı, Barokart Kredi Transfer, Barokart ve e-imza borçlarını Türkiye Barolar Birliğine ödemediklerinden, vekâlet pulu payı alacaklarından mahsup edilmesi yoluna gidilmiştir. Esasen bu yol Birliğimizce tasvip edilen yöntem değildir. Bu nedenle Barolarımıza duyuru ile bildirilen kesenek ve ölüm yardımı borçlarının yine duyuru da belirtilen tarihlerde ödenmesi esasına uyulması arzu ettiğimiz husustur.

Staj Kredi Yönetmeliğinin 23. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanarak, anılan kesintiler sonrası kalan tutarlar 27.03.2014 tarihinde gönderilecektir.

Anılan ödemeler bir önceki yıl bildirmiş olduğunuz hesaplarınıza yapılacaktır. Hesaplarınızda değişiklik var ise yeni hesap bilgilerinizin en geç 26.03.2014 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki :

VEKALET PULU ve STAJ KREDİSİ 01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ KESİN HESABI