Duyuru 2014/29

10803
A

Ankara 31.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/29

2014 yılına ait Adli Yardım ödeneği 49.818.290,00 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2014 yılı adli yardım ödenekleri, 1 Nisan 2014, 1 Temmuz 2014, 1 Ekim 2014, 31 Aralık 2014 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım Ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

2014 Yılı Adli Yardım ödeneği

49.818.290,00 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10 ( Yön. Md.10 gereği )

4.981.829,00 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

44.836.461,00 TL

Puan toplamı

17.360

1 puana düşen pay

2.582,75 TL

Eki :

1- Adli Yardım ödeneği 2014 yılı dağıtım hesaplama tablosu
2- Adli Yardım ödeneği 2014 yılı dağıtım tablosu