Duyuru 2014/3

7637
A

Ankara 02.01.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/3

09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 17 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize iade edilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1