Duyuru 2014/30

11310
A

Ankara 31.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/30

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığınca 2014 yılı için 22.418.230,88,-TL’ lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. Maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

Ödenek gönderimleri 1 Nisan 2014, 1 Temmuz 2014, 1 Ekim 2014 ve 31 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan “ CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu’’ nun düzenli gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Eki :

C.M.K.CARİ GİDER ÖDENEĞİ
2014 YILI DAĞITIM TABLOSU