Duyuru 2014/31

9108
A

Ankara 31.03.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/31

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı’ndan alınan 04.03.2014 gün ve 2014/223, sayılı yazıda; Mustafa ve Semiha Oğlu, 1939 doğumlu, Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi; Yenicami Mah..; Cilt No:0045, Aile Kütük No:00008; Sıra No:0010’da kayıtlı Av.Aytaç SARAÇEL’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 09.05.2013 gün ve 23/06 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı