Duyuru 2014/35

6497
A

Denizli Barosu Başkanlığı’ndan alınan 04.04.2014 günlü yazı ve eki “3.Genç Avukatlar Kurultayı” programı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; 25-27 Nisan 2014 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek olan 3.Genç Avukatlar Kurultayı’nın, meslekte beşinci yılını doldurmamış Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulması ve Kurultay’da Baronuzu temsil edecek en az 2 en fazla 4 meslektaşımızın katılımının sağlanması talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu genç meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 2