Duyuru 2014/4

8329
A

Ankara 14.01.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/4

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 06.12.2013 gün ve 39670 sayılı yazıda; Yalçın ve Necmiye Oğlu, 1970 doğumlu, Hatay İli, Kırıkhan İlçesi; Kurtuluş Mah..; Cilt No:006/01, Aile Kütük No:30; Sıra No:25’de kayıtlı Av.Atila KIRDAR’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 10.10.2013 gün ve 39/21 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı