Duyuru 2014/45

10121

Ankara 13.05.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/45

Adalet Bakanlığı Bilim Alt Komisyonu tarafından hazırlanan ve görüşlerimizin bildirilmesi amacıyla Birliğimize gönderilen “Avukatlık Kanunu Taslağı” Yönetim Kurulumuzun 04.05.2014 günlü toplantısında değerlendirilmiş; Taslak hakkındaki görüşlerimiz 12.05.2014 günlü 5844 sayılı yazımızla Bakanlığa bildirilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 12.05.2013 günlü 5844 sayılı görüş yazımızın bir örneği ekte bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuştur.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki: Avukatlık Kanunu Taslağı Hakkındaki Görüş Yazımız.