Duyuru 2014/50

14872

Ankara 14.05.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/50

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Munzam Emeklilik Yönergesi kapsamında  yapılacak munzam emeklilik yardımından yararlanmak üzere barolarımıza başvuran meslektaşlarımız için  baro tarafından düzenlenen üst yazılarda; fiilen çalışma süresinin içinde bulunulan yıldan baroya son kayıt tarihinin çıkartılarak hesaplandığı, vergi dairelerinden alınan işe başlama tarihi ve terk tarihi olan yazılar ile karşılaştırma yapıldığında, baronun belirttiği süre ile zaman zaman çeliştiği görülmüştür.

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Munzam Emeklilik Yönergesi 4. maddesi gereğince bu yardımdan yararlanabilmek için avukatlık mesleğini, vergi mükellefi veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘na bağlı  olarak en az 20 yıl süreyle yapmış olması gerekmektedir.

Özellikle yardımdan %100 oranında yararlanmak üzere başvuran avukatların  taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde,  fiili çalışma süresi ve vergi mükellefiyetinden  ayrılma tarihlerinin belli olmaması nedeniyle baronuza bu bilgilerin tamamlanması için geri dönüşler yapılmaktadır. 

Meslektaşlarımızın fiilen en az 20 yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunduğunun tespit edilebilmesi için aşağıdaki evrakların başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

  • Baro tarafından düzenlenecek baroya kayıt, nakil, silme tarihlerini barındıran detaylı hizmet dökümü,
  • Vergi dairesinden avukatlık faaliyeti ile ilgili olarak mükellefiyet başlangıç ve terk tarihlerini gösterir mükellefiyet belgesi,
  • Kurum avukatı olarak çalışmış ise; kurumdan alınacak yazı ve SGK hizmet dökümü,

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

  1. Baro yazı örneği
  2. Avukat talep dilekçesi örneği