Duyuru 2014/52

5320
A

Ankara 20.05.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/52

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesinin beşinci bendi gereğince infaz hakimliği kararı ile kapalı ceza ve infaz kurumuna iadesine karar verilen hükümlüler hakkında; koşullu salıverilme tarihine kadar bakiye infaz süresinin hesaplanmasında, soruşturma tarihi, infaz hakimliği karar tarihi, infaz hakimliği kararının hükümlüye tebliğ tarihinden hangisinin dikkate alınması gerektiğine dair Aksaray Barosu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen yazı üzerine Adalet Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlere Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 24.03.2014 gün ve 21262 sayılı yanıt ekte sunulmuştur. Bahsi geçen yazıda özetle,

  • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin, Anayasa Mahkemesi’nin 09.01.2014 tarih 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.12.2013 tarih E.2013/133, k.2013/169 sayılı kararı ile iptal edildiğinin,
  • Bu nedenle yazışmaya konu hakkında infaz hakimlikleri tarafından yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1