Duyuru 2014/53

5190
A

Ankara 21.05.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/53

Sigorta aracılık hizmetleri ve hasar takip merkezi gibi isimlerle kurulan şirketler ve kişiler ile bu tür şirketler ile işbirliği halinde olan meslektaşlarımız hakkında Birliğimize yapılan çeşitli şikayetler sonucunda söz konusu şirketlerin temsilcileri aleyhine 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35, 63 ve 48.maddelerine aykırılık nedeniyle suç duyurularında bulunulmuş, şirket faaliyetinin haksız ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırılık oluşturması nedeniyle haksız rekabet davaları açılmış ve “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi nezdinde de bazı girişimlerde bulunulmuştur.

Barolarımızın da sigorta aracılık hizmetleri şirketlerinin bu tür faaliyetleri ile ilgili hukuki girişimlerde bulunmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı