Duyuru 2014/55

7485
A

Ankara 11.06.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/55

Antalya Barosu Başkanlığı’ndan alınan 11.04.2014 gün ve 2003/111, sayılı yazıda; Yaşar ve Güner Oğlu, 1963 doğumlu, Antalya İli, Kumluca İlçesi; Bağlık Mah..; Cilt No:001/01, Aile Kütük No:3; Sıra No:37’de kayıtlı Av.Ufuk ÖZTÜRK’ün, Baro Yönetim Kurulu’nun 08.05.2013 gün ve 32/26 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı