Duyuru 2014/6

6060
A

Ankara 20.01.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/6

Yönetim Kurulumuzun 14-15 Haziran 2013 günlü toplantısında Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki Merkez ve Komisyonlar için belirlenen sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri, 18.06.2013 günlü 2013/47 sayılı duyurumuzla Barolarımıza bildirilmişti.

Yukarıda sözü edilen karar kapsamında ve Birliğimizde yapılacak komisyon çalışmalarında esas olmak üzere; Baronuz bünyesinde Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu bulunup bulunmadığını, şayet bulunuyor ise Komisyonun Başkan ve üyelerinin iletişim bilgilerinin Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı