Duyuru 2014/64

6399
A

Ankara 14.07.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/64

"Ceza davasını temyiz etmeyen tarafın gerekçeli kararı almak için harç ödeme zorunluluğunun bulunmadığı” yönünde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : 1