Duyuru 2014/65

5802
A

Ankara 16.07.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/65

         Birliğimiz Disiplin Kurulu “Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararı aleyhine tebliğini izleyen günden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere” karar vermektedir.

Bu nedenle Birliğimiz Disiplin Kurulu kararlarının taraflarına tebliğinin Baro Başkanlıklarımız tarafından yapılması gerektiğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı