Duyuru 2014/66

6065

Ankara 17.07.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/66

Konu :TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesinin mülga ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının tekrar yürürlüğe girmesini ilişkin yasa değişikliği önergesi.

13.06.2014 tarih ve 2014/58 sayılı duyurumuzda gelişmelerini belirttiğimiz, kamuoyuna da Soma faciasının yaralarını sarma amaçlı sosyal güvenlik düzenlemeleri olarak açıklanan “torba tasarı” niteliğindeki “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” halen TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmektedir.

Altmış dokuz farklı kanunda değişiklikler yapan yüzkırkdokuz maddelik bu “torba tasarı”nın  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında iktidar partisi milletvekilleri tarafından verilen bir önerge ile 6 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6526 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırdığı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153 üncü maddesi henüz beş ayını doldurmadan aynen geri getirilerek soruşturmalarda müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanması amaçlanmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde dile getirdiğimiz eleştirilerimiz benimsenerek önerge geri çekilmiş idi. Ancak aynı önerge bu kez TBMM Adalet Komisyonu gündemine alınarak bütün itirazlarımıza karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (İtirazlarımızı içeren görüş yazımız ekte sunulmuştur.)

Söz konusu Kanun teklifi ile, 06 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6526 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırdığı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153 üncü maddesi henüz beş ayını doldurmadan aynen geri getirilmek istenmektedir. Teklifin kanunlaşması durumunda; beş ay öncesine dönülecek ve yürütülen soruşturmalarda müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla dosya inceleme yetkisi kısıtlanabilecektir.

CMK nedeniyle yürütülen soruşturmalarda müdafiin dosya içeriğini inceleme yetkisini kısıtlayan Kanun teklifinin yasalaşmaması için iliniz milletvekilleri ile temasa geçilmesi hususunu önemle ve ivedilikle dilerim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki : Görüş Metni