Duyuru 2014/75

7546
A

Ankara 29.08.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/75

İLGİ: 27.08.2014 günlü 2014/74 sayılı Duyurumuz.

İlgide belirtilen duyurumuz ile Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, Adalet Akademisi ve HSYK’nın ortaklıkları ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte olan Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği’nin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ceza alanında çalışan avukatların yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının incelenmesi maksadıyla 23-24 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da iki gün süreli bir çalıştay ve kapanış konferansı düzenleneceği bildirilmişti.

Ancak, Projenin yürütücüsü konumundaki Avrupa Konseyi tarafından yapılan talep doğrultusunda toplantının Kasım ayı içerisinde düzenlenmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

Toplantı tarihinin kesinleşmesini müteakip durumun barolarımıza ayrıca duyurulacağını bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı