Duyuru 2014/8

8864
A

Ankara 29.01.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/8

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 24.12.2013 gün ve 85795 sayılı yazıda; Enbiya ve Feride Kızı, 1957 doğumlu, Trabzon İli, Sürmene İlçesi; Karacakaya Mah..; Cilt No:013, Aile Kütük No:014; Sıra No:35’de kayıtlı Av.Meral ÜNAR’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 04.07.2013 gün ve 27/10 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı