Duyuru 2014/9

9713
A

Ankara 04.02.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/9

İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 02.01.2014 gün ve 65127 sayılı yazıda; Hasan ve Asiye Oğlu, 1978 doğumlu, Sivas İli, Gürün İlçesi; Sarıca Mah.; Cilt No:69, Aile Kütük No:29; Sıra No:88’de kayıtlı Av.Mehmet Hanifi KILIÇ’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 14.11.2013 gün ve 44/30 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı