Duyuru 2014/90

10779
A

Ankara 31.10.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/90

Konu: Staj kredi borçlarını ödemeyen avukatlara ilişkin yapılacak işlemler hakkında.

Avukatlık Kanunu’nun 27 nci maddesi kapsamında staj kredisinden yararlanan meslektaşlarımızdan geri ödeme dönemi de bittiği halde halen borçlu durumda olanların sayısı 31 Ekim 2014 tarihi itibariyle 2832 olup; toplam borç miktarı da 11.795.108 TL’dir.

Meslektaşlarımızın ödedikleri vekalet pulu bedelleri ile yaratılan kaynak kullanılarak oluşan staj kredi bütçemize bu kadar büyük bir miktarın geri dönmeyişi öncelikle yeni stajyerlerimizin kredi taleplerinin karşılanmasını önlemektedir. Avukatlık Kanununa aykırı olan bu durum ayrıca yasal sorumluluk gerektirmektedir.

Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 25.10.2014 tarih ve 3888 sayı ile staj kredi borcunu ödemeyenler hakkında Avukatlık Kanunu’nun 71, 72/1-d maddeleri ile Staj Kredi Yönetmeliğimizin 18,19 ve 20 nci maddeleri kapsamında işlem yapılmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda;

  • Borçlulara Türkiye Barolar Birliği tarafından elektronik mesaj sistemi ile genel bir duyuru yapılacak ve on gün içinde borçlarını ödemeleri hatırlatılacaktır.
  • Bu süre sonunda da hala staj kredi borcu olanların isimleri, borç miktarları ile levhasına kayıtlı oldukları Barolarımıza bildirilerek, Avukatlık Kanunu’nun takdir yetkisi tanımayan, emredici nitelikteki 71 ve 72/1-d maddeleri kapsamında avukatlık levhasından silme kararları vermeleri istenecektir.
  • Bütün bunlara karşın borçlarını ödememekte ısrar edenler hakkında icra takibine girişilecektir.
Gereğini bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı