Duyuru 2014/92

8689

Ankara 10.11.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/92

Birliğimizin 07-08.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile oybirliğiyle kabulüne karar verilen, “Munzam Emeklilik Yardımı Yönergesi” nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması amacıyla Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı’nın 2014/814 E. sayılı dosyası ile açılmış olan davada, “Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine”karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı