Duyuru 2014/98

10618

Ankara 25.11.2014
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/98

Türkiye Barolar Birliği tarafından sosyal yardımlaşma ve dayanışma amaçları doğrultusunda barolarımızın kullanımına tahsis edilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kaynakları ile satın alınacak ya da inşa edilecek taşınmazlara ilişkin olarak bütçe olanakları içinde, ihtiyaç değerlendirme sıralaması da yapılarak tahmini bütçe ve yıllık yatırım programı hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda, barolarımızın 2015 yılı yatırım programı için taleplerini gerekçelendirerek 31.12.2014 tarihinde kadar Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir. Bu talepler Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek, satın alma ve yapım süreci bu programa uygun olarak yürütülecektir. Tahsisi yapılan taşınmazlar Türkiye Barolar Birliği ile barolarımız arasında imzalanan örneğini ekte sunduğumuz “Protokol” kurallarına göre kullanılacaktır. Protokol’ün 3/B-2, 3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddelerinde belirtildiği gibi taşınmazın tefrişi ve kullanımına ilişkin tüm gider, ücret, vergi ve harçların lehine tahsis yapılan baromuz tarafından karşılanması gerekmektedir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki: Protokol