Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Duyuru 2015/100

7803

Ankara 30.12.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/100

2016 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 6,80 TL olarak tespit edilmiş olup, basılmaktadır.
a)- Yeni pullar Mavi renkte olup, pullar en kısa sürede bastırılıp Halk Bankasına ilgili şubelerine gönderilmek üzere teslim edilecektir.
b)- Barolarımızın sadece ellerinde kalan 2015 yılına ait vekalet pullarını 15/02/2016 tarihine kadar fiilen (elden yada Aps.Kargo.vs..)Birliğimize teslim etmeleri halinde teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bu bağlamda, Barolarımızın Banka hesap numaralarını (İBAN numarası ile) bildirmeleri gerekmektedir. 16/02/2015 tarihinden sonra iade edilecek vekalet pulları Birliğimizce kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı