Duyuru 2015/101

5133
A

Ankara 29.12.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/101

İLGİ:09.12.2015 günlü 2015/95 sayılı Duyurumuz.

29 Aralık 2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No:467) ile vergide elektronik tebligat uygulaması zorunluluğunun başlangıç tarihi 01 Nisan 2016 tarihine ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 467 Sıra No.lu Tebliğ