Duyuru 2015/102

5545
A

Ankara 30.12.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/102

Barolarımızdan gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda; yeniden değerleme oranlarına göre Baro Disiplin Kurullarımız tarafından yıllara göre uygulanacak para cezalarına ilişkin hazırlanan liste ekte gönderilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Liste