Duyuru 2015/11

4798
A

Ankara 04.02.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/11

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan ve kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak anılan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında görüş ve eleştirilerimizi hep birlikte açıklamak üzere 05 Şubat 2015 Perşembe günü (yarın) saat 13:00 ’de Birlik merkezimizde Baro Başkanlarımızın katılımı ile Basın Toplantısı düzenlenecektir.

Baro Başkanlarımızla yapılacak basın toplantısına katılımınızı dilerim.
Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ :


Tarihi

:

05.02.2015 Perşembe (Yarın)

Saati

:

13 00

Yeri

:

Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi