Duyuru 2015/12

5749
A

Ankara 05.02.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/12

Konu: Stajyer kotasının belirlenmesi.

Yönetim Kurulumuzun göreve başladığı 26 Mayıs 2013 tarihinden 2015 yılı başına kadar geçen 19 aylık sürede günde ortalama 19 olmak üzere toplam 10841 yeni meslektaşımız için ruhsatname düzenlenmiştir. Mesleğimizin yaşadığı bu niceliksel baskının yarattığı sorunların ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Hukuk fakülteleri ve öğrencilerinin sayılarındaki artış, altında olduğumuz sorunların yakında hepimizi ezecek boyutlara geleceğini göstermektedir.

Avukatlık Kanunu’nun 23. maddesi “staj, Adalet Komisyonu, Baro ve yanında staj yapılan avukatın gözetimi altında yapılır.” emrini içermektedir. Barolarımızın; stajyere yararlı olan meslek becerisi edindirecek, yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin önem ve vakarına uygun bir staj eğitimi dönemini sağlamak yükümlülüğü bulunmaktadır. Barolarımızın ve adalet komisyonlarının fiziki altyapısı gözönünde tutulduğunda başvuran sayısında yaşanan bu aşırı yükseliş nedeniyle avukat stajyerlerinin, avukatlık mesleğinin gerektirdiği önem ve ciddiyete uygun olarak staj yapabilmesi için gerekli ortamın sağlanması fiilen imkânsız hale gelmiştir. Her bir mahkeme başına düşen stajyer sayısı gözönüne alındığında pek çok mahkemede stajın verimli yapılması için bulunması gereken stajyer sayısının çok üzerinde stajyer görevlendirildiği görülmektedir. Mahkeme kalemlerinde ve duruşma salonunda stajyerler için ayrılan yer ile stajyer sayısı karşılaştırıldığında bu olgu açıkça ortaya çıkmaktadır.


Bu kapsamda barolarımızdan dileğimiz, her baromuzun ilindeki adalet komisyonun olanakları ve kendi olanaklarını değerlendirerek; yükümlülüklerimizin eksiksiz olarak yerine getirebileceği stajyer sayısını önermesidir. Bu sayılar üzerinden yapacağımız çalışmayı 16-17 Mayıs 2015 tarihinde Van’da toplanacak Genel Kurulumuza sunacağız.

Yanıtınızın 15 Mart 2015 tarihine kadar verilmesini diler, saygılar sunarız.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı