Duyuru 2015/13

4996
A

Ankara 06.02.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/13

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan ve kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak anılan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında görüş ve eleştirilerimizi hep birlikte açıklamak üzere 10 Şubat 2015 Salı günü Baro Başkanlarımızın katılımı ile TBMM önünde saat 14 30 Basın Toplantısı düzenlenecektir.

Katılımınızı diler, saygılar sunarım.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ :


Tarihi

:

10.02.2015 Salı

Saati

:

14 30

Yeri

:

TBMM Çankaya Kapısı