Duyuru 2015/15

11814
A

Ankara 12.02.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Mevduat Azami Faiz Oranları ile ilgili 05.02.2015 günlü yazısı ve eki liste ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ:LİSTE