Duyuru 2015/17

6715
A

Ankara 20.02.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/17

Meslektaşlarımızın, vekaletname ibraz etmeden TC kimlik numarasını bildirmek suretiyle vekil olmadıkları şahıslar hakkında açılmış dava ve icra takibi bulunup bulunmadığını, adliyelerdeki tevzi bürolarından sorgulatabilecekleri yönünde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nin 07.12.2014 günlü yazılarının bir örneği ekte gönderilmiştir.
Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ: 1