Duyuru 2015/27

7058
A

Ankara 24.03.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/27

Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.

Ekteki listelerin incelenmesinden de görüleceği gibi birçok Baromuz kesenek, ölüm yardımı, Barokart Kredi Transfer, Barokart ve e-imza borçlarını Türkiye Barolar Birliğine ödemediklerinden, zorunlu olarak bu miktarların vekâlet pulu payı alacaklarından mahsup edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu nedenle Barolarımıza duyuru ile bildirilen kesenek ve ölüm yardımı borçlarının duyuru da belirtilen tarihlerde ödenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Staj Kredi Yönetmeliğinin 23. maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanarak, anılan kesintiler sonrası kalan tutarlar 31 Mart 2015 tarihinde gönderilecektir.

Anılan ödemeler bir önceki yıl bildirmiş olduğunuz hesaplarınıza yapılacaktır. Hesaplarınızda değişiklik var ise yeni hesap bilgilerinizin en geç 26.03.2015 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

E k i :