Duyuru 2015/31

9575
A

Ankara 31.03.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/31

2015 yılına ait Adli Yardım ödeneği 61.252.276,51 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2015 yılı adli yardım ödenekleri, 01 Nisan 2015, 01 Temmuz 2015, 01 Ekim 2015, 31 Aralık 2015 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım Ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

2015 Yılı Adli Yardım ödeneği

61.252.276,51 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10 ( Yön. Md.10 gereği )

6.125.227,65 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

55.127.048,86 TL

Puan toplamı

17.680

1 puana düşen pay

3.118,05 TL

 

Ekler:

1- Adli Yardım ödeneği 2015 yılı dağıtım hesaplama tablosu
2- Adli Yardım ödeneği 2015 yılı dağıtım tablosu