Duyuru 2015/32

8895
A

Ankara 31.03.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/32

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığı’nca 2015 yılı için 27.563.524,43,-TL’ lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

Ödenek gönderimleri 01 Nisan 2015, 01 Temmuz 2015, 01 Ekim 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan “ CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu’’ nun düzenli gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki;

CMK Cari Gider Ödeneği 2015 Yılı Dağıtım Tablosu