Duyuru 2015/36

6207
A

Ankara 04.04.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/36

İlgi:26.03.2015 günlü 2015/30 ve 31.03.2015 günlü 2015/33 sayılı duyurularımız.

“5 Nisan Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlediğimiz yürüyüş programı iptal edilmiş olup, 5 Nisan 2015 Bursa mitingi ile 11 Nisan 2015 İzmir mitinginin yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı