Duyuru 2015/47

4401
A

Ankara 27.04.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/47

İlgi: 25.02.2013 gün 2013/11 sayılı duyurumuz.

25.2.2013 tarih 2013/11 sayılı duyurumuz ile Danıştay 8. Dairesi tarafından 5.11.2012 tarih ve 2012/5257 esas sayılı karar ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 20. maddesinde yer alan “başları açık” ibaresi hakkında Yürütmesinin Durdurulmasına karar verildiği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun da 15 Şubat 2013 günlü toplantısında; “yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde işlem tesis edilmesine”  karar verdiği bildirilmiş idi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kararından bu yana uygulama Danıştay 8. Dairesi kararı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Danıştay 8. Dairesi, 18.3.2015 tarihinde Başkanlığımıza tebliğ edilen davanın esası hakkındaki 12.11.2014 tarih ve 2014/8567 sayılı kararı ile de Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 20. maddesinde yer alan “başları açık” ibaresini iptal etmiştir.

Yönetim Kurulumuz 1.4.2015 tarihli toplantısında; yürütmenin durdurulması kararının 15 Şubat 2013 tarihinden bu yana gereklerinin yerine getirildiğini tespit ederek, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kurallarının 20. maddesinde yer alan “başları açık” ibaresinin uygulanmaması yolundaki işlemin devamına, gereken düzenlemelerin yapılmasına karar vermiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı