Duyuru 2015/55

6524
A

Ankara 10.06.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/55

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’ndan alınan 04.06.2015 günlü 51511186/326/961 sayılı “Eğitim Planı” konulu yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2016 yılı için hakim ve savcıların meslek içi ve hizmet içi eğitim planı taslağının hazırlanmasına ve eğitim konularının belirlenmesine yönelik görüş ve önerilerin tek liste halinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na gönderilmesi istenmektedir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı