Duyuru 2015/57

7141
A

Ankara 24.06.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/57

Ülkemizde Baro levhasına kayıtlı tüm avukatlara ait bilgilerin yer aldığı UBAP sistemi, içinde bulunduğumuz bilgi çağında çalışmalarımızı sürdürmemiz için vazgeçilmez avantajlar sağlayabilecek bir veri tabanıdır. Söz konusu veri tabanının sağlıklı çalışması ancak Barolarımızın levhaya kayıtlı meslektaşlar hakkında gerçekleştirdikleri işlemleri UBAP sistemine de işlemeleri ile mümkündür.

UBAP şu anda özellikle büyükşehirlerde yaygın bir problem olan avukat olmayan kişilerin (sahte avukatların, iş takipçilerinin, yabancı ülke avukatlarının vs.) vekâletname alabilmelerini önlemek için gerekli teknik altyapıyı sağlamaktadır. Teknik olarak hazır olduğumuz ve Türkiye Noterler Birliği ile de tam bir işbirliği içinde bulunduğumuz bu konunun hayata geçirilmesi önündeki tek engel UBAP verilerinin güncel olarak işlenmiyor olmasıdır. Meslektaşlarımızın adlarına sorunsuz olarak vekâletname çıkarılabilmesi için UBAP verilerinin düzgün olarak işlenmesi ve güncel tutulması büyük önem arz etmektedir.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesini değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Sorularınız için:

TBB Bilgi İşlem Merkezi Sorumlusu
Özlem Çelmen
0-312-292 59 00/99105
ozlem.celmen@barobirlik.org.tr