Duyuru 2015/59

6175
A

Ankara 13.07.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/59

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Avukat Kimlik Belgesi ve BaroKart sistemine dahil akıllı kartların maliyetlerinin artması nedeni ile yeni ücretlerin belirlenmesi konusu; Yönetim Kurulumuzun 10-11 Temmuz 2015 günlü toplantısında görüşülmüş ve “…01.08.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Avukat Kimlik Belgesi ile Barokart sistemine dahil diğer tüm akıllı kartların satış ücretinin 30.-TL (Otuz TL.) olarak belirlenmesine” katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı