Duyuru 2015/62

5773
A

Ankara 27.07.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/62

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168.maddesi uyarınca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderileceğinden;

Komisyon çalışmalarımıza esas olmak üzere Tarife hakkındaki Baronuz görüşlerinin 31 Ağustos 2015 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı