Duyuru 2015/65

13588

Ankara 03.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/65

İLGİ:14.04.2015 günlü 2015/65 sayılı duyurumuz.

Bilindiği üzere SDD firması ile Birliğimiz arasında Barolar arası yürütülen iş ve işlemlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla BARO-SDD yazılımları için sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca stajyer avukatlarımızın genel sağlık sigorta primlerinin ödenebilmesi ve staj bilgilerinin paylaşımı amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında tamamlanmış olan entegrasyon ile stajyer avukat bilgilerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşılmasıyla stajyer genel sigortası işlemlerinde ileride doğabilecek hak kaybı, gecikme ve idari para cezalarının önüne geçilebilecektir.

Bu kapsamda 2015/41 nolu duyurumuzda da belirtildiği üzere söz konusu program kullanılarak stajyer avukat bilgilerinin düzenli olarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Öncelikle 2015/41 nolu duyuruda belirtilen veri paylaşımının kullanılmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası tescil işlemleri için kullandığımız sistem Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 01.09.2015 tarihinde kapatılacağı için kayıtlar mevcut UBAP sistemi üzerinden değil, sadece BARO-SDD yazılımı üzerinden yapılacaktır.

Bu nedenle söz konusu tarihten itibaren stajyer avukatlarımızın mağdur olmaması için bilgilerin düzenli olarak sisteme kaydedilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı