Duyuru 2015/67

4574
A

Ankara 04.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/67

Milli Savunma Bakanlığı ‘nın 22 Temmuz 2015 günlü yazısına ekli “Asker Kişilerin Kıta, Karargah ve Kurumlarda Ya Da Görev Esnasında Veya Görev Yerlerinde Ölümü Halinde Vekil Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi” ilişikte gönderilmiştir.

Anılan Bakanlığa bildirilecek görüşlerimize esas olmak üzere; söz konusu Yönetmelik ve Gerekçesi hakkındaki Baronuz görüş ve önerilerinin 21 Ağustos 2015 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi