Duyuru 2015/7

6127
A

Ankara 26.01.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/7

Adalet Bakanlığı Çatalca 1.Noterliği’nden alınan 15.01.2015 günlü 2015/60 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Barolarımız tarafından avukatlarla ilgili yapılan bildirimlerde avukatların TC Kimlik Numaralarının bildirilmemesi nedeniyle sisteme kayıtlarının yapılamadığı bildirilmektedir.

Durumu bilgilerinize sunar, avukatlarla ilgili yapılacak işlemlerde TC Kimlik Numaralarının da bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EKİ : 1