Duyuru 2015/71

10222
A

Ankara 17.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/71

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Danıştay 8.Dairesinde 2015/787 Esas sayısı ile açılan davada, örneği ekli; “…Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 11.maddesinin 5. ve 6. fıkrası, 15.maddesinin 4.fıkrası, 22.maddesinin "Avukatlık Ücret Tarifesi" bölümünün İkinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan 6.maddesinin, 15.maddesinin (b) bendi ile 18.maddenin (b) bendinin, yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Danıştay 8.Dairesinin 23.06.2015 günlü ve 2015/787 sayılı kararı.