Duyuru 2015/73

6870
A

Ankara 17.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/73

Rekabet Kurumunun, bazı il baroları tarafından yayımlanan Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin (TAAÜT) 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık taşıyıp taşımadığının tespiti için yürütülen ön araştırma sonucunda vermiş olduğu karar ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 1