Duyuru 2015/74

6790

Ankara 17.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/74

Konu:

Türkiye Barolar Birliği vekaletname pulunda sahtecilik yapan şahıslar hakkında açılan kamu davasının sonucu hakkında.

5237 sayılıTürk Ceza Kanunu’nun 199/1. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Vekaletname Pulu sahteciliği suçu sabit bulunan sanıklar hakkında Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi E.2014/345 sayılı dosyasında erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tesis edilmeden “2 Yıl Hapis ve 4.000-TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına” karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı